Humanistiska Sektionen är kårsektionen för dig som läser vid humanistisk fakultet vid Umeå Universitet!

HumSek ser till att du och dina studiekamrater får en så bra studietid som möjligt genom att fatta genomtänkta beslut, fixa trevliga evenemang och bistå med bidrag till skolrelaterade aktiviteter ordnade av underliggande kårföreningar.

HumSek bildades 1994 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.