HumSek – Humanistiska Sektionen, är en kårsektion hos Umeå Studentkår och finns för dig som läser vid den humanistiska fakulteten på Umeå Universitet. 

HumSek är en av totalt sju kårsektioner: BetSek, DokSek, SamSek, HHus, JF, UmPe och HumSek som alla tillhör Umeå Studentkår. På Umeå Studentkårs hemsida kan du läsa mer om de andra kårsektionerna.


HumSek bildades 1994 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. HumSeks arbete är att ge dig och dina studiekamrater en bra studietid genom att fixa trevliga evenemang och även bistå med bidrag till skolrelaterade aktiviteter. Den här hemsidan är HumSeks primära informationskanal och här kan du se alltifrån planerade aktiviteter till att läsa våra mötesprotokoll.