Humanistens dag, 2021-12-08

Grafik: Samuel Entzenberg

Temat för Humanistens dag – Move On, är precis vad vi ser fram emot nu. Det handlar inte om att glömma det som hänt under pandemin, utan om att blicka mot en framtid full av förväntningar, lärdomar från det som varit och se våra styrkor och upptäcka nya lösningar!

Mot bakgrund av detta tema kommer sex talare att dela med sig av sina erfarenheter, idéer och projekt om allt från utbildning, hållbarhet, till innovativa lösningar. Under dagen kommer vi möta:
Anna Parry som är medgrundare av den Umeåbaserade internationella designstudion Proto Proto. De kopplar samman hantverkare med kända formgivare och influencers för att designa och producera begränsade upplagor av produkter och accessoarer på lika villkor.
eXpression som är ett Umeåbaserat inkubator som arbetar med drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna.
Engelsktalande fotografen och tatueraren Sonia Świeżawska från Polen som har studerat grafisk design vid Academy of Fine Arts i Katowice.
Caroline Owman är fil. dr. i museologi vid Umeå universitet. Forskningsintressen: Mer-än-mänskliga perspektiv på museum och kulturvård, modernitet och museum samt miljöhumaniora, posthumanism och kulturvård.
Linn Eckeskog, fil. dr. i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap. Som författare och föreläsare tar Linn avstamp i ett livslångt intresse för den svenska förskolan. Linn har även tilldelats Humanistiska fakulteten pedagogiska pris 2020.
→ Det ideella nätverket Vän i Umeå som främjar möten mellan människor från olika länder och som blev tilldelad årets eldsjäl i umeå 2017 med motiveringen: Med utgångspunkt i människans drivkrafter, intressen och egna idéer har Vän i Umeå skapat en modern folkrörelse som både engagerar och inspirerar.

Humanistens Dag är I samarbete med företagsinkubatorn eXpression, Umeå Studentradio och Uniaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *