Styrelsen

2018/2019 års styrelse

Emelie Halltoft – Ordförande
Ellen Grönlund – Förste vice ordförande (med ansvar för Utbildning)
Emelie Sandberg Fransson – Andre vice ordförande (med ansvar för Föreningar)
Petra Olgarsson – Kassör
Erik Djuvfeldt (WeDigIt) – Ledamot
Sanne Bengtsson (KEF) – Ledamot
Moa Hedberg (HumSamPro) – Ledamot
Anna Gustafsson (FOSA) – Ledamot
Anette Edlund (Medium) – Ledamot
Anna Larsson (SpLitt) – Ersättare
Mika Svanborg (HumSamPro) – Ersättare
Maja Björklin (Medium) – Ersättare
Filip Ingeson (WeDigIt) – Ersättare

2017/2018 års styrelse

Alexander Haraldh – Ordförande
Sofia Lindén – Vice ordförande
Philip Lavin – Kassör
Erik Djuvfeldt – Sekreterare
Oscar Sundelin – ledamot
Elle Grönlund – ledamot
Sanne Bengtsson – ledamot
Al Hargani – ledamot
Linnéa Johnels – ledamot
Moa Hedberg – ledamot
Mika Svanborg – suppleant


*Ersättare-Suppleant