2019/2020 års styrelse

Ellen Grönlund – Ordförande
Anna Larsson – Förste vice ordförande (med ansvar för utbildning)
Agnes Hammar – Andra vice ordförande (med ansvar för studiesociala)
Medeya Agamalova – Kassör
Ali Al-Soufi – Studentombud för HumSek samt sekreterare

Erik Månsson Schill – Ledamot samt representant för SpLitt
Julia Hellgreen Wikström – Ledamot samt representant för Medium
Cecilia Mörtzell Johansson – Ledamot samt representant för KEF
Linnea Kolari – Ledamot samt representant för FOSA
Elsa Göthlin – Ledamot samt representant för HumSamPro
Sebastian Döragrip – Ledamot samt representant för Teologiska föreningen
Moa Gillberg – Ledamot samt representant för WeDigIt

2018/2019 års styrelse

Emelie Halltoft – Ordförande
Ellen Grönlund – Förste vice ordförande (med ansvar för Utbildning)
Emelie Sandberg Fransson – Andre vice ordförande (med ansvar för Föreningar)
Petra Olgarsson – Kassör

2017/2018 års styrelse

Alexander Haraldh – Ordförande
Sofia Lindén – Vice ordförande
Philip Lavin – Kassör