Har du önskemål, ett meddelande eller en fråga du vill att vi ska ta upp i HumSek, fyll i kontaktformuläret nedan! För akuta studentärenden rekommenderar vi dig att kontakta Umeå Studentkår eller din förenings SAMO.