Protokoll från årsmöte 2019

19-05-21 Årsmöte

Protokoll från årsmöte 2018

18-06-04 Extra Årsmöte
18-04-21 Årsmöte

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget, (antogs av årsmöte)

Budget 2018/2019
Verksamhetsplan 2018-2019