Dessa kårföreningar verkar under HumSek

FOSA: Kårföreningen för studerande inom Filosofi och Samhällsanalys.

KEF: Kårföreningen för studerande vid Kulturentreprenörsprogrammet.
Kontakta KEF

HumSamPro: Kårföreningen för studerande vid Humanistiskt samhällsvetarprogram.

Medium: Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Besök deras HemsidaFacebooksida, och Instagram.

SpLitt: Kårföreningen för studerande inom språk, litteratur eller biblioteks- och informationsvetenskap. Besök deras Facebooksida.
Kontakta SpLitt

WeDigIt: Kårföreningen för studerande inom Arkeologi och Museologi Besök deras Facebooksida.
Kontakta WeDigIt

Teologiska föreningen 
Kontakta HumSek för vidare kontakt med Teologiska föreningen.

Bokning av sektionsrummet för möten

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar