Föreningar

Dessa kårföreningar verkar under HumSek

FOSA: Kårföreningen för studerande inom Filosofi och Samhällsanalys.

KEF: Kårföreningen för studerande vid Kulturentreprenörsprogrammet.

HumSamPro: Kårföreningen för studerande vid Humanistiskt samhällsvetarprogram.

Medium: Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Besök deras HemsidaFacebooksida, och Instagram.

SpLitt: Kårföreningen för studerande inom språk, litteratur eller biblioteks- och informationsvetenskap. Besök deras Facebooksida.

WeDigIt: Kårföreningen för studerande inom Arkeologi Besök deras Facebooksida.

WHB: Kårföreningen för studerande vid Konsthögskolan.