HumSeks föreningar är WeDigIt, UFOH, ToR, SpLitt, Medium och Kåkuss. Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som ingår i föreningarna och även hitta deras kontaktuppgifter.

KåKuss
Kårföreningen för kultur- och samtidsstudier.

Program och kurser som ingår i KåKuss: Kulturanalysprogrammet, Programmet för Kulturentreprenörskap, Programmet för Civilt arbete.

Kontakta KåKuss:
Kåkuss på Instagram KåKuss på Facebook
Maila Kåkuss: Kakuss.umu@gmail.com

Medium
Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik

Program och kurser ingår i Medium: Programmet för strategisk kommunikation, Programmet för Medie-och kommunikationsvetenskap, Journalistprogrammet, Journalistik, medier & kommunikation A 

Kontakta Medium:
Medium på Instagram Medium på Facebook
Mediums Hemsida

SpLitt
Kårföreningen för studerande inom språk, litteratur eller biblioteks- och informationsvetenskap.

Program och kurser som ingår i SpLitt: Programmet för litteraturvetenskap, Programmet för språkvetenskap, Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakta SpLitt:
SpLitt på Instagram SpLitt på Facebook

Maila SpLitt: splitt.ordf@umeastudentkar.se
SpLitts Hemsida

ToR
Teologiska och religionsvetenskapliga föreningen.

Program och kurser som ingår i ToR: Teologiprogrammet, Religionsvetenskapliga programmet, Fristående kurser inom teologi och religionsvetenskap

Kontakta ToR:
ToR på Instagram ToR på Facebook
Maila ToR: tor.ordf@umeastudentkar.se

UFOH
Kårföreningen för Umeås Filosofer och Historiker.

Program och kurser som ingår i UFOH: Filosofi och samhällsanalys, Humanistiskt samhällsprogram, Fristående kurser inom filosofi och historia

Kontakta UFOH:
UFOH på Instagram
UFOH på Facebook
Maila UFOH: fosa.umu@gmail.com

WeDigIt
Kårföreningen för studerande inom arkeologi och museologi.

Kontakta WeDigIt:
WeDigIt på Instagram WeDigIt på Facebook
Maila WeDigIt: Wdi.styrelse@umeastudentkar.se