Dessa kårföreningar verkar under HumSek

FOSA: Kårföreningen för studerande inom Filosofi och Samhällsanalys samt samhällsvetarprogram.

Kåkuss: Kårföreningen för kultur- och samtidsstudier.
Studerande vid Kulturanalysprogrammet, programmet för kulturentreprenörskap och programmet för Civilt arbete.
Maila Kåkuss
Kåkuss Instagram

Medium: Kårföreningen för studerande vid programmen för Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Besök deras HemsidaFacebooksida, och Instagram.

SpLitt: Kårföreningen för studerande inom språk, litteratur eller biblioteks- och informationsvetenskap. Besök deras Facebooksida.
Maila SpLitt

WeDigIt: Kårföreningen för studerande inom arkeologi och museologi. Besök deras Facebooksida.
Maila WeDigIt

ToR: Föreningen för studerande inom teologi. Besök deras Facebooksida och Instagram
Maila ToR