Mycket av det arbete HumSek:s styrelse gör syns tyvärr inte alltid så väl utåt, fast än det är viktigt

Uppdragsbeskrivning HumSeks Styrelse 2018-2019