Mycket av det arbete som HumSek:s styrelse gör syns tyvärr inte alltid utåt, fast än det är viktigt. Här kan du läsa mer om hur HumSeks styrelse arbetar.

HumSek består av 6 kårföreningar som finns till för dig under studietiden. Det är representanter från kårföreningarna som utgör HumSeks styrelse. Kårföreningarna är kopplade till olika program och kurser vid Umeå Universitet. Det är kårföreningarna som fixar aktiviteter under året, exempelvis insparken. Här kan du läsa mer om kårföreningarna som tillhör HumSek.